Bedensel Engel Nedir?

BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER Bedensel engelli bireyler; bedensel yetersizliğinin türü, düzeyi ve hastane raporuyla belgelendirilmiş olan bireylerdir. Bu bireyler çeşitli sosyal haklardan yararlanmaktadır. Bu haklardan biri ihtiyacı olması durumunda yararlanabileceği ücretsiz fizik tedavi hizmetidir. Kurumumuzda SGK kapsamında ücretsiz olarak fizik tedavi hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra bedensel yetersizliği olanlara rehberlik, psikolojik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Bu […]
Read More

Engelli Bakım Hizmeti

Özel Bakım Merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için hizmet alacak olan engelli bireye ait engelli sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ ya da ‘tam bağımlı engelli birey’ ibaresinin yer alması gereklidir. Özel Bakım Merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için başvuru Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da doğrudan Özel Bakım Merkezlerine yapılabilir. Bakım hizmeti, […]
Read More

Merkeze Kabul Şartları ve Aşamaları Nelerdir?

1)Bakım Ücreti Kendisi veya Yakını Tarafından Ödenen Engelli Bireyin Müracaatı Bu kapsamda Merkeze kabul edilen engelli bireyler Merkezin hizmet verdiği yaş ve engel grubuna uygun olmakla birlikte ağır engelli şartı aranmaz. Bu durumdaki engelliler için engellilik sağlık kurulu raporu istenir. Yurt dışından gelen engelli bireyler için engel durumunu belgeleyecek hastanelerin ilgili bölümlerinden alınmış hekim raporu […]
Read More