Merkeze Kabul Şartları ve Aşamaları Nelerdir?

1)Bakım Ücreti Kendisi veya Yakını Tarafından Ödenen Engelli Bireyin Müracaatı

Bu kapsamda Merkeze kabul edilen engelli bireyler Merkezin hizmet verdiği yaş ve engel grubuna uygun olmakla birlikte ağır engelli şartı aranmaz. Bu durumdaki engelliler için engellilik sağlık kurulu raporu istenir. Yurt dışından gelen engelli bireyler için engel durumunu belgeleyecek hastanelerin ilgili bölümlerinden alınmış hekim raporu yeterlidir.

Engelli birey, yasal temsilci veya aile ile Merkez arasında yapılan sözleşmeye ve ilgili evrakların Merkeze ibrazına istinaden engelli birey Merkeze kabul edilir ve bakım hizmeti verilir.

Müracaat için İstenilen Belgeler;

  • Engelli Bireyin, Yasal Temsilcisinin veya Ailesinin Dilekçesi
  • Engellilik Sağlık Kurulu Raporu
  • İki Adet Fotoğraf
  • Kimlik Bilgileri Beyanı
  • Vasilik Kararı (mahkemeden alınmış ise)

2) Bakım Ücreti Bakanlıkça Ödenen Engelli Bireyin Müracaatı

a-Kamu Hastanelerinden alınan Engellilik Sağlık Kurulu Raporu (Ağır Engelli Evet veya Tam Bağımlı İbareli)

b-Engellinin bulunduğu ikamette kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden az olması

Yukarıda  bilerletilen şartların sağlanması halinde ikameti Ankara ilinde olan engelli birey için kendisi/var ise vasisi; Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edecektir. İkametin Ankara ili dışında olması halinde ikamet edilen ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat edecektir.

Engelli birey veya yasal temsilcinin ilgili evraklar ile İl Müdürlüğüne başvurusunun ardından Müdürlükçe gerekli değerlendirme süreci başlatılarak değerlendirme neticesinde bakım ücreti Bakanlıkça ödenmesi uygun görülen engelli bireyleri ilgili Merkezlere bildirir. Bakım Merkezleri de kendi bünyelerinde gerekli değerlendirme süreçlerinin ardından kabul edilmesi uygun görülen engelli bireyler için kabul aşamalarını başlatır.

Müracaat için İstenilen Belgeler;

  • Engelli Bireyin, Yasal Temsilcisinin veya Ailesinin Dilekçesi
  • Engellilik Sağlık Kurulu Raporu
  • İki Adet Fotorğraf
  • Kimlik Bilgileri Beyanı
  • Vasilik Kararı (mahkemeden alınmış ise)