Özel Eğitimde Sanatın Rolü

Müzikten resime, dramadan tasarıma sanatın çeşitli dalları çocuklar için tüm duyularını kullanarak keşifler yaptıkları, hem de kendilerini doğal olarak, içlerinden geldiği gibi ifade edebildikleri zevkli uğraşlardır. Sanat eğitimi, çocuğun tüm gelişim alanlarına önemli katkılarda bulunur. Sanatla büyüyen çocukların, daha mutlu ve sağlıklı bir ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişim gösterdiği gözlemlenir. Sanat etkinlikleri ile küçük yaşlardan itibaren tanışan çocuklar kendilerini daha iyi tanır, neleri sevip neleri sevmediklerine dair ipuçları edinir, etraflarında gördüklerini ve deneyimlerini sanat etkinlikleri ile ifade ederken planlama, seçim yapma, deneme, düzeltme, başladığı işe devam edip bitirme gibi bilişsel yetilerini geliştirir, hayal güçlerini harekete geçirirler.

Çocuğa verilen sanat eğitiminin hedefi; onun sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel özelliklerini geliştirmenin yanı sıra yaratıcılığını artırıp, özgün düşünceye sahip olmasını, estetik anlayışını geliştirmesini, haz almasını ve duygusal açıdan rahatlamasını sağlarken paylaşmayı da öğretmektir. Bu nedenle çocuklar sanatla ne kadar erken yaşta buluşursa düşünme çizgisinin sınırı da o kadar ileride olur.

Sanat eğitimi sürecinde eğitimcilerin ve çocukların sıcak diyalogları, evde de destek gören sanatsal etkinlikler çocuğun aile üyeleriyle ilişkisini daha kaliteli hale getirebilir. Sanatın zarafeti ve incelikleriyle buluşturulan çocuk; hoşgörülü, sabırlı ve zarif olma yolunda ilerler. Aynı zamanda istikrarlı, planlı, disiplinli ve en önemlisi duyarlı çocuklar olurlar.

Özel gereksinimi olan bireyler için görsel sanatlar eğitimi, özel gereksinimli bireyin var olan bilme ve yapabilme düzeyini daha iyi bir konuma getirebilmek için; bireyin mevcut ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulmuş görsel sanatlar içerikli, sistemli uygulamalar dizisidir. Bu bireyler için hazırlanmış olan eğitim planlarındaki temel amaç bir ürün ortaya koymak değildir. Çalışma sürecinde özel gereksinimli bireyin katılımı, çalışma süreci, yaptığı işten aldığı haz ve mutluluk duyguları, ortaya çıkan üründen daha önemlidir. Özel gereksinimli bireyler için görsel sanatlar eğitiminde amaç; görsel sanatlar eseri/çalışması oluşturmaktan öte bireyin gelişimine katkı sağlamaktır.

Görsel sanatlar dersinde yürütülen çalışmalar, özel gereksinimli bireylerin duygularını ve düşüncelerini geliştirmekte ve çevrelerindeki dünyayı algılamalarına yardımcı olmaktadır. Ders kapsamında yürütülen çalışmaların bilinçli bir şekilde yürütülmesi, bireylerin gelişimine olumlu yönde katkı yapmaktadır.

Halise Arslan Özel Eğitim Okulu’nda, özel gereksinimli öğrencilerimizin; Görsel Sanat Eğitimi dersleri ile benlik duygusunun gelişmesi, başarı, güven ve cesaret duygularının artması, iletişim becerilerinin gelişmesi, el-göz-beyin koordinasyonlarının ve motivasyonlarının artması, başkaları tarafından onaylanma ve beğenilme güdülerinin doyurulması, yaratıcılıklarının ayrıca bilgi ve becerilerini farklı alanlarda kullanabilme yetisinin gelişmesi, yaşamı sevmesi, hayata bağlanması, hayattan zevk alması ve en önemlisi; “BEN DE VARIM” diyebilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda Okulumuzda Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimizle; nokta-çizgi gibi temel tasarım konularından başlayıp; makasla kesme, katlama, yapıştırma, kolaj çalışmaları, çeşitli tekniklerle boyama, tuval ve röprodüksiyon çalışmaları, üç boyutlu biçimlendirme, çamura şekil verme, seramik, heykel çalışmaları, cam boyama, ahşap boyama, ebru sanatı gibi sanatsal aktiviteleri keyifle yapabilmekteyiz. Yapılan görsel sanatlar etkinlikleri daha sonra önemli günlerde sergilenerek öğrencilerin özgüven, topluluk karşısına çıkabilme, kendini ifade edebilme duygularını gerçekleştirebilme imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca okulumuzda birçok sanat içerikli proje yapılmaktadır. Bunlardan biri “Özel Eğitimde Sanat ve Spor Festivali”dir. Festival kapsamında her yıl ilçemizde öğrenim gören özel gereksinimli öğrenciler okulumuz bünyesinde toplanarak spor ve sanat çalışmaları yapmaktadır.