Oyun Terapisi Nedir?

Oyun, çocuğun kendi düşüncelerini anlatmasını sağlayan en doğal iletişim aracıdır. Çocuğun kendini keşfetme ve geliştirme eylemidir. Seçimlerinin ve kararlarının somut ifadesidir.

Oyun; çocuğun eğlenmesinde ve eğitiminde olduğu gibi gelişmesinde de önemli rol oynar. Çocuğun tüm gelişim alanlarına etkisi olan oyun; çocuğun bedenini tanımasına, fiziksel ve motor gelişimine, duygusal ve sosyal gelişimine olumlu katkı sağlar.

Oyun terapisi çocuk ve terapist arasındaki bir ilişkidir. Çocuğun kendi hissettiklerini, düşüncelerini, deneyimlerini ve davranışlarını ifade etmesi ve keşfetmesi için terapist ile ilişkilerini güvenli kılan ve kolaylaştıran bir yöntemdir. Duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemler yaşayan çocuklar için gelişimsel olarak uygun ve tercih edilen bir müdahaledir. Çocuğun problemlerini anlamak, duygularını, tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için geliştirilmiş bir tekniktir.